14.4.10

Δήλωση προσβασιμότητας έργου (Οικιστικά κτήρια)
Δήλωση προσβασιμότητας έργου


Για σκοπούς Πολεοδομικής Άδειας

(Οικιστικά κτίρια)

 

Ημερομηνία: …………………

 

1. Διεύθυνση έργου

 
 
 
Αριθμός αίτησης
Αρ. τεμαχίου  
Πόλη/Κοινότητα
 
 
 
 

 

2. Στοιχεία αιτητή

 

Όνομα:
 
 
 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας
 
 
Ταχ. Κώδ.
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας
 

3. Στοιχεία μελετητή

Όνομα:
 
 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας
 
 
Ταχ. Κώδ.
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας
 
 
Τηλεομοιότυπο
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση
 

 

4. Περιγραφή της προτεινόμενης ανάπτυξης:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


5. Περιγραφή της προσβασιμότητας του οικοπέδου


 
 
 
 

 

6. Αν η ανάπτυξη περιλαμβάνει καταστήματα, αναφέρετε αριθμό και εμβαδό

 
 
 
 
 
Τα καταστήματα έχουν το καθένα δική του δυνατότητα πρόσβασης από αναπηρικό αμαξίδιο;
 
 
 
Χώρος υγιεινής καταστημάτων*
 
 
Χώρος στάθμευσης καταστημάτων
 
 

 

7. Είσοδος πεζών από το πεζοδρόμιο      

Ράμπα σύμφωνα με τις απαιτούμενες κλίσεις;
 
 

 

1.  Χώροι στάθμευσης ΑμεΑ

Αριθμός όλων των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για το κτίριο
 
 
 
Αριθμός χώρων στάθμευσης ΑμεΑ
 
 
 
Κατάλληλες διαστάσεις 3,30Χ5m
 
 
 

 

9. Κύρια είσοδος           

Χώρος 1,50Χ1,50m μπροστά από τη θύρα
 
 
 
Ελεύθερο πλάτος  ≥ 30cm στη μεριά της χειρολαβής
 
 
 

10. Ανελκυστήρας

Καθαρή απόσταση 1,50m από απέναντι τοίχο
 
 
 
Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ≥1,10Χ1,40m
 
 
 

 

11. Κλιμακοστάσιο                 

Πλάτος κλίμακας  διπλού σκέλους≥ 2,20μ.
 
 
 
Πλατύσκαλο μήκους ≥ 1,50μ
 
 
 

 

12. Κοινόχρηστοι διάδρομοι                  

Καθαρό πλάτος 1,25m
 
 
 
Διαπλάτυνση 1,50Χ1,50m σε διαδρόμους με μήκος πέραν των 15m*
 
 
 

 

13. Χώροι υγιεινής σε διαμερίσματα με εμβαδό μεγαλύτερο των 50 τ.μ.

Αριθμός διαμερισμάτων μεγαλύτερων 50τ.μ.
 
 
Αριθμός* αποχωρητηρίων ≥ 2,7 τ.μ.
 
 
 
Αριθμός* χώρων μπάνιου ≥ 4,5 τ.μ.
 
 
 
Πλάτος διάδρομου*  1,15m  προς χώρο υγιεινής.
 
 
 

 

14. Όπου η αίτηση αφορά υφιστάμενη οικοδομή η οποία παρουσιάζει ανυπέρβλητα εμπόδια για την επίτευξη σωστών προδιαγραφών προσβασιμότητας, περιγράψτε:

 
 
 

 

 

Ημερομηνία
 
 

 
* Το επιπλέον εμβαδό που απαιτείται εξαιρείται από το Συντελεστή Δόμησης

 

Υπογραφή μελετητή

 
 
 
Δήλωση ασφάλειας και προσβασιμότητας έργου
Για σκοπούς Άδειας Οικοδομής
 
(Οικιστικά κτίρια)
 
Ημερομηνία:…………………
 
1. Διεύθυνση έργου
 

 
 
 
Αριθμός αίτησης
Αρ. τεμαχίου  
Πόλη/Κοινότητα
 
 
 
 
 
2. Στοιχεία αιτητή
 

Όνομα:
 
 
 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας
 
 
Ταχ. Κώδ.
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας
 
3. Στοιχεία μελετητή

Όνομα:
 
 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας
 
 
Ταχ. Κώδ.
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας
 
 
Τηλεομοιότυπο
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση
 
 
4. Περιγραφή της προτεινόμενης ανάπτυξης: (αριθμός οικιστικών μονάδων)

 
 
 
 
 
 
 
 


5. Περιγραφή της προσβασιμότητας του οικοπέδου και της προσέγγισης του μελετητή για την επίτευξή της.

 
 
 
 
6. Αν η οικοδομή περιλαμβάνει καταστήματα στο ισόγειο, αναφέρετε:
 

Αριθμός και μέγεθος
 
 
Τα καταστήματα έχουν το καθένα δική του δυνατότητα πρόσβασης από αναπηρικό αμαξίδιο
 
 
Διαθέτουν χώρο υγιεινής ΑμεΑ
 
 
 
7. Είσοδος πεζών από το πεζοδρόμιο

Ράμπα σύμφωνα με τις απαιτούμενες κλίσεις
 
 
Χειρολισθήρες ράμπας με διπλό ύψος
 
 
Αντιολισθητικό δάπεδο
 
 
 
8. Χώροι στάθμευσης ΑμεΑ

  Αριθμός όλων των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για το κτίριο
 
 
 
Αριθμός χώρων στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον της εισόδου
 
 
 
 
Κατάλληλες διαστάσεις 3,30Χ5m
 
 
 
Σήμανση επίτοιχη και επιδαπέδια
 
 
 
Είσοδος προς ανελκυστήρα
 
 
 
 
 
 
 
9. Κύρια είσοδος                  

Χώρος 1,50Χ1,50m μπροστά από τη θύρα
 
 
 
Θύρα εισόδου ≥ 90cm
 
 
 
Αντίσταση ανοίγματος θύρας ≤ 20Nt
 
 
 
Διαφάνεια θύρας ή παράπλευρων ανοιγμάτων
 
 
 
 
 
10. Ανελκυστήρας

Καθαρή απόσταση 1,50m από απέναντι τοίχο
 
 
 
Λεκτική αναγγελία κατεύθυνσης θαλάμου
 
 
 
Θύρα ≥80cm στη μικρή πλευρά του θαλάμου
 
 
 
Εσωτερικές διαστάσεις ≥1,10Χ1,40m
 
 
 
Χειρολισθήρας περιμετρικά
 
 
 
Λεκτική αναγγελία ορόφων
 
 
 
Κομβία με απτή σήμανση Μπρέιγ
 
 
 
 


11. Κλιμακοστάσιο
 
Πλάτος κλίμακας  ≥ 1,10m
 
 
 
Σκαλοπάτια με στρογγυλεμένη ακμή
 
 
 
Πλατύσκαλο 1,50m
 
 
 

Χειρολισθήρας με διπλό ύψος
 
 
 
Απόσταση ≥ 90cm μεταξύ των χειρολισθήρων
 
 
 
Χειρολισθήρας χωρίς διακοπή στο πλατύσκαλο
 
 
 

 


 
12. Κοινόχρηστοι διάδρομοι:

                      Καθαρό πλάτος ≥ 1,20m
 
 
 
Αν υπάρχει διαμέρισμα σε απόσταση > των 15m από ανελκυστήρα, διαπλάτυνση 1,50Χ1,50m
 
 
 

 

 
13. Χώροι υγιεινής σε διαμερίσματα>50 τ.μ.

Αριθμός διαμερισμάτων >50 τ.μ.
 
 
 
Αρ. χώρων αποχωρητηρίου ≥ 2,5 τ.μ.
 
 
 
Αρ. χώρων μπάνιου ≥ 4,5 τ.μ.
 
 
 
Διάδρομος  ≥ 1,10m προς χώρο υγιεινής
 
 
 

 

 
 
Ημερομηνία:

 

Υπογραφή μελετητή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου