31.5.10

7.6. Προστατευτικά κιγκλιδώματα -στηθαία ασφάλειας

6.2.Προστατευτικά κιγκλιδώματα -στηθαία ασφάλειας

Γενικές πρόνοιες

6.2.1 Τα χαρακτηριστικά των κιγκλιδωμάτων και των παραπέτων είναι ως ακολούθως:

• Το ύψος τους από το δάπεδο 0,90 έως 1,10m

• Αποκλεισμός της δυνατότητας αναρρίχησης παιδιών σε αυτά

• Το μέγεθος των διακένων τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12cm έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διέλευσης και πτώσης των παιδιών ή παγίδευσής τους

6.3 Για παράθυρα και θύρες

• Να τοποθετούνται μάνταλα ασφάλειας και στροφείς (μεντεσέδες) εύχρηστοι και χωρίς αιχμηρά σημεία ή σημεία παγίδευσης του χεριού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου