14.5.10

9. Πρόσθετες διατάξεις για συγκεκριμένους τύπους κτιρίων δημόσιας χρήσης

.


1.1. Γενικές πρόνοιες

1.1.1. Όπου κατασκευάζονται πάγκοι εξυπηρέτησης, υποδοχής και πληροφοριών, θα κατασκευάζονται και αντίστοιχοι πάγκοι μήκους τουλάχιστον 1,00m, πλάτους τουλάχιστον 60cm και ύψους 80cm, με ελεύθερο ύψος κάτω από τον πάγκο 70cm, ώστε να προσεγγίζει τροχοκάθισμα. (Σχήμα 1.1α)

1.1.2. Όπου υπάρχουν αποδυτήρια για το κοινό ή για αθλητές, να υπάρχει ένα για κάθε φύλο ΑμεΑ.

1.1.3. Όπου υπάρχουν ντους για το κοινό ή για αθλητές, να υπάρχει ένα για κάθε φύλο με εύκολη πρόσβαση από αναπηρικό αμαξίδιο.


1.2.1. Στάδια και λοιποί χώροι άθλησης1.2.1.1. Οι χώροι άθλησης πρέπει να είναι προσπελάσιμοι από αναπηρικά αμαξίδια, τόσο για θεατές όσο και για αθλητές ΑμεΑ.

1.2.1.2. Να υπάρχουν θέσεις για αναπηρικά τροχοκαθίσματα ενταγμένες στο χώρο των θεατών:

 2 ανά 50 θέσεις

 4 για 51 έως 100 θέσεις

 4 για 101 έως 300 θέσεις

 2 για 301 έως 500 θέσεις

 Για χώρους πέραν των 500 θέσεων απαιτούνται επιπλέον 2% χώροι για αναπηρικά τροχοκαθίσματα


.
Ξενοδοχεία – Τουριστικά καταλύματα

1.2.2.1. Σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.

1.2.2.2. Για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 δωματίων ποσοστό 5% των δωματίων, με ελάχιστο αριθμό 1, να είναι ειδικά διαρρυθμισμένα για να φιλοξενούν χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Πέραν των 100 δωματίων απαιτείται επιπλέον 1 ανά 50 δωμάτια.

1.2.2.3. Στους κοινόχρηστους χώρους απαιτείται ένας χώρος υγιεινής τύπου Α χωρίς διάκριση φύλου (βλέπε σημείο 10 του Μέρους Γ)

1.2.2.4. Ο διάδρομος που οδηγεί στα διαρρυθμισμένα δωμάτια για ΑμεΑ να μην είναι επενδυμένος με χαλί ή άλλο μαλακό υλικό που δυσχεραίνει τη διακίνηση αμαξιδίου.
1.2.2.5. Οι χώροι στάθμευσης ξενοδοχείων θα διαμορφώνονται πλησίον της εισόδου να έχουν αριθμό χώρων για ΑμεΑ ίσο με τα δωμάτια για ΑμεΑ.

1.2.2.6. Στην περίπτωση διαμόρφωσης παραλιακού μετώπου, όπου είναι δυνατό, να διαμορφώνεται πορεία αμαξιδίου μέχρι τη θάλασσα, από υλικό που θα επιτρέπει την ομαλή διακίνηση, και να υπάρχει χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για την είσοδο ειδικού αμαξιδίου στο νερό.1.2.2.7. Διαρρύθμιση των δωματίων για ΑμεΑ

• Ο προθάλαμος της εισόδου να έχει ελάχιστο πλάτος 1,20m για να επιτρέπει στο χρήστη αμαξιδίου να πλησιάσει τη θύρα ελάχιστου πλάτους 85cm

• οι διακόπτες φωτισμού να βρίσκονται σε ύψος 80cm από το δάπεδο. Το ίδιο απαιτείται για τον πίνακα ελέγχου της παροχής κλιματισμού

• απαιτείται ακουστική και οπτική σήμανση συναγερμού

• η διαρρύθμιση του δωματίου να εξασφαλίζει ελεύθερο χώρο περιστροφής αμαξιδίου 1,50m

• τα υλικά επένδυσης του δαπέδου να μην εμποδίζουν
την άνετη διακίνησή του αμαξιδίου (όχι τάπητας)

• η υψομετρική διαφορά του δαπέδου με τον εξωτερικό
εξώστη να μην είναι μεγαλύτερη των 10mm

• ο χώρος υγιεινής έχει ελάχιστο εμβαδό 4,5m2, αντιολισθητικό δάπεδο, ακολουθεί τις προδιαγραφές του χώρου υγιεινής Α και συμπεριλαμβάνει γωνιακό ντους (Σχήμα 1.2β)

1.2.2.7 Για μικρές αναπτύξεις αγροτουρισμού σε ανακαινιζόμενα κτίρια, εάν οι κλίσεις του εδάφους δε επιτρέπουν πλήρη προσβασιμότητα, απαιτείται να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η διακίνηση αναπηρικού αμαξιδίου στους κοινόχρηστους χώρους και σε ένα τουλάχιστον δωμάτιο εξοπλισμένο με χώρο υγιεινής για ΑμεΑ.

1.2.2.8 Για αναπτύξεις τουριστικών οικισμών που περιλαμβάνουν ανεξάρτητες κατοικίες διακοπών (μπάνγκαλοου), ημιανεξάρτητες κατοικίες ή κατοικίες συνεχούς δόμησης, κάθε μια εκ των οποίων έχει τη δική της στέγη και τη δική της ισόγεια είσοδο, 10% εξ αυτών - με ελάχιστο αριθμό ένα - να διαμορφώνονται ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες ΑμεΑ. Στα υπόλοιπα, δεδομένου ότι οι κλίσεις του εδάφους το επιτρέπουν, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια κατά το σχεδιασμό ώστε τα ισόγεια να είναι προσπελάσιμα από αναπηρικά αμαξίδια χωρίς να απαιτείται προσβάσιμος χώρος υγιεινής.Αναπτύξεις τουριστικών  οικισμών και αγροτουρισμού9.22 Για αναπτύξεις τουριστικών οικισμών που περιλαμβάνουν ανεξάρτητες κατοικίες διακοπών (μπάνγκαλοου), ημιανεξάρτητες κατοικίες ή κατοικίες συνεχούς δόμησης, κάθε μια εκ των οποίων έχει τη δική της στέγη και τη δική της ισόγεια είσοδο, 10% εξ αυτών - με ελάχιστο αριθμό 2 - να διαμορφώνονται ώστε να μπορούν  να φιλοξενήσουν επισκέπτες ΑμεΑ. Στα υπόλοιπα, δεδομένου ότι οι κλίσεις του εδάφους το επιτρέπουν, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια κατά το σχεδιασμό ώστε τα ισόγεια να είναι προσπελάσιμα από αναπηρικά αμαξίδια χωρίς να απαιτείται προσβάσιμος χώρος υγιεινής.


9.23 Για μικρές αναπτύξεις αγροτουρισμού σε ανακαινιζόμενα κτίρια, εάν οι κλίσεις του εδάφους δεν επιτρέπουν πλήρη προσβασιμότητα, απαιτείται να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η διακίνηση αναπηρικού αμαξιδίου στους κοινόχρηστους χώρους και σε ένα τουλάχιστον δωμάτιο εξοπλισμένο με χώρο υγιεινής για ΑμεΑ.

Κατασκηνώσεις διακοπών


9.24 Θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για χώρο υγιεινής τύπου Α με ενσωματωμένο ισόπεδο ντους.
Κολυμ

Κολυμβητικές δεξαμενές - δημόσιες και ξενοδοχείων

Απαιτείται χώρος υγιεινής τύπου καμπίνα αποδυτηρίου, ένα ντους προσβάσιμο για αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ειδικός μηχανισμός καθέλκυσης/ ανέλκυσης, μόνιμος ή φορητός, για την είσοδο και έξοδο των ατόμων με αναπηρία από και προς το νερό, σύμφωνα με τον Περί κολυμβητικών δεξαμενών Νόμο του 2012.


.

1.2.5. 1 Οι χώροι συνάθροισης κοινού όπως εστιατόρια ή καφετέριες κ.α. θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι στα ΑμεΑ συμπεριλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου.


1.2.5. 2 Τα εστιατόρια/καφετερίες με εμβαδόν μεγαλύτερο των 65m2, που είναι ενταγμένα σε ενιαίες αναπτύξεις, να διαθέτουν αποκλειστικό χώρο υγιεινής για ΑμεΑ ενταγμένο στο δικό τους χώρο.

1.2.5. 3 Για εστιατόρια/καφετερίες με εμβαδόν μέχρι 65m2, που είναι ενταγμένα σε ενιαίες αναπτύξεις, δεν απαιτείται αποκλειστικός χώρος υγιεινής για ΑμεΑ, δεδομένου ότι αυτός βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 30m.

• Για καταστήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με ετοιμασία και παράδοση έτοιμων γευμάτων δεν απαιτείται χώρος υγιεινής για ΑμεΑ.

1.2.5. 4 Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχουν διάδρομοι καθαρού πλάτους 90cm για τη διακίνηση αμαξιδίων.

1.2.5. 5 Να υπάρχουν τραπέζια με καθαρό ύψος 70cm που να επιτρέπει την εισχώρηση του αμαξιδίου και με πόδια που να μην εμποδίζουν τα υποπόδια των αμαξιδίων (χωρίς κεντρική βάση).

1.2.5. 6 Στο χώρο των κυλικείων και των εστιατορίων αυτόματης εξυπηρέτησης, πρέπει να προβλέπεται και τμήμα πάγκου στα 80cm από το δάπεδο.

.Εκπαιδευτικά κτίρια


Εκπαιδευτικά κτίρια[1]9.33 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ΑμεΑ στις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τις βιβλιοθήκες, τα αποδυτήρια, τους προσβάσιμους χώρους υγιεινής, τους χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης κ.λπ.


9.34 Θα πρέπει να υπάρχουν ανελκυστήρες σε στρατηγικά σημεία του κτιρίου.


Εξασφάλιση ανεμπόδιστης πρόσβασης σε όλες τις εισόδους του κτιρίου


9.35 Αν υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις πλέον χρησιμοποιούμενες εισόδους.


Βασικές απαιτήσεις:


9.36 Θα πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα αντικείμενα από τις διαδρομές πρόσβασης και όπου κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει να τοποθετούνται χειρολισθήρες για καθοδήγηση παιδιών με οπτική αναπηρία.


9.37 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανός χώρος (περίπου 1,50m) μεταξύ των επίπλων, ώστε ένα τυφλό άτομο να μπορεί να περπατά δίπλα στον συνοδό του και οι χρήστες αμαξιδίων να έχουν αρκετό χώρο για τους ελιγμούς.


9.38 Θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η χρήση ραμπών για μεγάλες αποστάσεις.


9.39 Θα πρέπει οι αρμοί στα δάπεδα να έχουν τέτοιο μέγεθος ώστε να αποφεύγεται παγίδευση αμαξιδίων, πατερίτσων ή μπαστουνιών.


9.40. Πρόβλεψη για εξασφάλιση θέσεων για χρήστες αμαξιδίων στις αίθουσες διδασκαλίας και διαλέξεων.


9.41 Τουλάχιστον δύο χώροι υγιεινής Τύπου Α θα πρέπει να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τους ανελκυστήρες.


9.42 Όπου φοιτούν παιδιά 3 έως 12 ετών, οι διαστάσεις του εξοπλισμού του χώρου υγιεινής θα πρέπει να διαμορφώνονται ανάλογα.

9.43 Η λεκάνη θα πρέπει να έχει ύψος 30 έως 38cm αναλόγως της ηλικίας των παιδιών και ο άξονας να βρίσκεται σε απόσταση 30 έως 35cm από τον τοίχο.
9.44 Οι χειρολαβές θα πρέπει να τοποθετούνται στα 50 έως 63cm από το δάπεδο.


[1] Εισηγήσεις αρχιτέκτονα Γιάννη Πολυχρονίου - Ελληνικό Υπουργείο πολιτισμού.
1.2.7 Τράπεζες και Συνεργατικά ιδρύματα κ.α. Υπηρεσίες

1.2.7.1 Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο χώρο εξυπηρέτησης του κοινού για όλους τους χρήστες, καθώς και όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις.

1.2.7.2 Η θύρα εισόδου πρέπει να είναι προσπελάσιμη από όλους τους χρήστες μειωμένης κινητικότητας και αν υπάρχει μηχανισμός επαναφοράς, αυτός να έχει αντίσταση όχι μεγαλύτερη των 2,0 kN.

1.2.7.3 Να επικολλάται επί του δαπέδου «οδηγός τυφλών» που θα οδηγεί στα ταμεία που προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρίες. Ο «οδηγός τυφλών» είναι επικολλώμενος επί του υφιστάμενου δαπέδου, από υλικό σε έντονη χρωματική αντίθεση με τη λοιπή επίστρωση και διαφορετικής υφής από το υπόλοιπο δάπεδο.

1.2.7.4 Πάγκοι εξυπηρέτησης

 Όπου τοποθετείται μηχάνημα για χρήση κοινού θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλα τα χειριστήρια αυτού να τοποθετούνται σε ύψος 90cm έως 1,20m από την τελική επιφάνεια του δαπέδου. Θα προβλέπεται οπωσδήποτε χώρος έμπροσθεν αυτού για προσέγγιση των αμαξιδίων και κατάλληλες εσοχές για τα υποπόδια των αμαξιδίων.

 Για τα άτομα με προβλήματα ακοής, να υπάρχει ειδικός ενισχυτής στο ειδικό ταμείο για ΑμεΑ, ο οποίος βοηθά κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα να ακούν καλύτερα τον υπάλληλο εντείνοντας την ένταση της φωνής και φιλτράροντας τους γύρω θορύβους,

 να υπάρχει επίσης συσκευή τηλεφώνου (telecommunications device for the deaf - TDD), με ενσωματωμένη γραφομηχανή που βοηθά στην επικοινωνία όσων έχουν πρόβλημα ομιλίας,

 απαραίτητη είναι επίσης σχετική σήμανση στο ταμείο που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, για να γνωρίζουν τα άτομα που την χρειάζονται, πού να απευθυνθούν.

1.2.7.5 Να υπάρχει ευκρινής σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας πλησίον της εισόδου, το οποίο θα κατατάσσει το κτίριο ως προσπελάσιμο για χρήστες τροχοκαθίσματος.

1.2.7.6 Να υπάρχει ευκρινής σήμανση καθοδήγησης προς τις διευκολύνσεις των ΑμεΑ στο χώρο, όπως: πάγκος εξυπηρέτησης ΑμεΑ, ανελκυστήρας, προσβάσιμος χώρος υγιεινής κ.λπ. Όλες οι προσφερόμενες εξυπηρετήσεις πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα με το ανάλογο εικονόγραμμα.

1.2.7.7 Οι χώροι υγιεινής πρέπει να διαθέτουν σύνδεση με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου η οποία, εκτός από ηχητικό σήμα, πρέπει να διαθέτει παράλληλα και οπτική προειδοποίηση για τα άτομα με προβλήματα ακοής.Νοσοκομεία - κλινικές, χώροι νοσηλείας και στέγες ηλικιωμένων9.55 Ποσοστό 30% (με ελάχιστο αριθμό 2) των δωματίων  νοσοκομείων και κλινικών πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις για διαμονή και περίθαλψη ΑμεΑ.


9.56 Στα δωμάτια ΑμεΑ πρέπει:

-        Η θύρα να έχει καθαρό πλάτος 0,90m και να υπάρχει από τη μεριά της χειρολαβής, ελεύθερη απόσταση 0,30m για την προσέγγιση αμαξιδίου.

-        να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος διαμέτρου 1,50 για τους χειρισμούς τροχοκαθίσματος και ελεύθερος διάδρομος πλάτους 0,90m δίπλα από το κρεβάτι.


9.57 Ο χώρος υγιεινής θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές του χώρου υγιεινής τύπου Β με ενσωματωμένο ισόπεδο ντους. (Σχήμα 9.45β)


9.58 Τα δωμάτια ΑμεΑ σε κλινικές και οίκους ευγηρίας πρέπει να έχουν προσβάσιμο χώρο υγιεινής διαστάσεων 1,60Χ1.60m (Σχήμα 9.45β)Νοσοκομεία - κλινικές, χώροι νοσηλείας και στέγες ηλικιωμένων9.55 Ποσοστό 30% (με ελάχιστο αριθμό 2) των δωματίων  νοσοκομείων και κλινικών πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις για διαμονή και περίθαλψη ΑμεΑ.


9.56 Στα δωμάτια ΑμεΑ πρέπει:

-        Η θύρα να έχει καθαρό πλάτος 0,90m και να υπάρχει από τη μεριά της χειρολαβής, ελεύθερη απόσταση 0,30m για την προσέγγιση αμαξιδίου.

-        να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος διαμέτρου 1,50 για τους χειρισμούς τροχοκαθίσματος και ελεύθερος διάδρομος πλάτους 0,90m δίπλα από το κρεβάτι.


9.57 Ο χώρος υγιεινής θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές του χώρου υγιεινής τύπου Β με ενσωματωμένο ισόπεδο ντους. (Σχήμα 9.45β)


9.58 Τα δωμάτια ΑμεΑ σε κλινικές και οίκους ευγηρίας πρέπει να έχουν προσβάσιμο χώρο υγιεινής διαστάσεων 1,60Χ1.60m (Σχήμα 9.45β)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου