31.5.10

7.8. Διάδρομοι

8.1 Γενικές πρόνοιες


8.1.1 Οι κοινόχρηστοι διάδρομοι πρέπει σε όλο το μήκος τους να είναι απαλλαγμένοι από αντικείμενα όπως πυροσβεστήρες κ.α., ή στενώματα, προς αποφυγή του κινδύνου πρόσκρουσης κατά τη διέλευση των χρηστών.
8.2 Τεχνικές προδιαγραφές


8.2.1 Οι κοινόχρηστοι διάδρομοι των δημόσιων κτιρίων με χρήση από το κοινό, να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,50m. (Σχήμα 8β)

8.2.2 Οι κοινόχρηστοι διάδρομοι των οικιστικών κτιρίων να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,20m. (Σχήμα 8α)

• Σε περίπτωση που η είσοδος διαμερίσματος βρίσκεται σε απόσταση πέραν των 10m από τον ανελκυστήρα, απαιτείται διαπλάτυνση του διαδρόμου 1,50Χ1,50m μπροστά από την είσοδο του διαμερίσματος

• Εμβαδό 0,9m2 που απαιτείται για τη διαπλάτυνση, δε λογίζεται στο συντελεστή δόμησης.

8.2.3 Νοείται ότι στις περιπτώσεις κλινικών και ιατρείων η ελάχιστη διάσταση είναι 2,10m.

8.2.4 O φωτισμός στους διαδρόμους δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 100 Lux.

8.2.5 Όσον αφορά τους εσωτερικούς διαδρόμους των οικιστικών μονάδων, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε ο διάδρομος που οδηγεί σε ένα τουλάχιστον υπνοδωμάτιο, την κουζίνα και τον προβάσιμο χώρο υγιεινής να μην είναι μικρότερος από 1,20m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου