11.6.10

7.1. Σήμανση
Γενικές απαιτήσεις


7.1.1 Η σήμανση αποτελεί ουσιαστική διευκόλυνση προς όλα τα εμποδιζόμενα άτομα και πρέπει να είναι ευκρινής και κατανοητή και να τοποθετείται σε κατάλληλα, κεντρικά σημεία, ώστε να είναι εύκολα αντιληπτή.

7.1.2 Τα σχέδια και τα γράμματα πρέπει να είναι σκουρόχρωμα σε ανοιχτόχρωμο υπόβαθρο ή το αντίθετο.

  
7.1.3 Το μέγεθος των γραμμάτων, των κειμένων, των συμβόλων και των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμα και/ή αναγνωρίσιμα από την απόσταση από την οποία κάθε φορά είναι δυνατόν να τα δει ο χρήστης του χώρου. (Σχήμα 7.1ε)


7.1.4 Οι συνδυασμοί χρωμάτων κόκκινο/πράσινο και κίτρινο/μπλε πρέπει να αποφεύγονται, γιατί προκαλούν σύγχυση στα άτομα με αχρωματοψία / δυσχρωματοψία.
 
Σχήμα  7.1  Σχέση απόστασης και μεγέθους γραμμάτων.


Απαιτήσεις για κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών


7.1.5 Για μεγάλα έργα συνάθροισης κοινού απαιτείται μελέτη σήμανσης η οποία θα επισυνάπτεται με τα σχέδια για Άδεια Οικοδομής.


7.1.6 Η κατευθυντήρια σήμανση πρέπει να είναι αναρτημένη σε εμφανή σημεία, να είναι ευδιάκριτη και να περιλαμβάνει:

α) το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας

β) το ανάλογο εικονόγραμμα και βέλη που θα υποδηλώνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν τα άτομα που διακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο προς τις κύριες διευκολύνσεις του χώρου.


7.1.7 Σε χώρους συνάθροισης και εξυπηρέτησης κοινού, όλες οι σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται προς το κοινό (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος συναγερμού), πρέπει να ανταποκρίνονται και στις ανάγκες των ατόμων με οπτική και ακουστική αναπηρία.


7.1.8 Τα σημεία που πρέπει να σημαίνονται, καθώς και η πορεία από και προς αυτά είναι:

-        χώροι στάθμευσης ΑμεΑ (Σχήμα 7.1α)

-        είσοδος (Σχήμα 7.1β)

-        ράμπα (Σχήμα 7.1γ )

-        προσβάσιμος ανελκυστήρας

-        χώροι υγιεινής ΑμεΑ (κεφ 7.12)

-        πορεία διαφυγής από κάθε όροφο

-        άλλη σήμανση που αφορά στη χρήση του κτιρίου (Σχήμα 7.1δ)-   επίτοιχη πληροφοριακή σήμανση για την ιδιότητα του χώρου σε ύψος 1,50m (Σχήμα 7.1θ)

-   επίτοιχη σήμανση σε γραφή Μπρέιγ για τα άτομα με οπτική αναπηρία σε ύψος 1,30m. (Σχήμα 7.1ζ)


7.1.10 Απαιτείται απλοποιημένο διάγραμμα χώρων του κτιρίου (π.χ. ανά όροφο) για τη διευκόλυνση προσανατολισμού του κοινού μέσα στο κτίριο.

 


Διευκολύνσεις για άτομα με οπτική αναπηρία (Υποχρεωτικές διατάξεις)


7.1.11 Το απλοποιημένο διάγραμμα χώρων του κτιρίου για τη διευκόλυνση προσανατολισμού του κοινού μέσα στο κτίριο πρέπει να είναι και σε ανάγλυφη μορφή για να εξυπηρετεί και άτομα με οπτική αναπηρία.


7.1.12 Τα ανάγλυφα γράμματα και σχήματα θα πρέπει να προεξέχουν 1mm κατ’ ελάχιστον από την υπόλοιπη γύρω επιφάνεια, ώστε να γίνονται αντιληπτά από τα άτομα με προβλήματα όρασης που διαβάζουν την πληροφορία με τα δάχτυλα. (Σχήμα 7.1η)


7.1.13 Στα δημόσια κτίρια με χρήση κοινού όπου παρέχονται υπηρεσίες θα κατασκευάζεται ή θα επικολλάται επί του δαπέδου «οδηγός τυφλών» στα πιο κάτω σημεία:

  

   
- όσον αφορά την είσοδο από το πεζοδρόμιο προς την κύρια είσοδο του κτιρίου, να είναι είτε χωνευτός στην ίδια στάθμη με την τελική επιφάνεια, υπό τύπον πλακών ή με άλλο τρόπο, όπως καρφωτός στην επιφάνεια.


- όσον αφορά εσωτερικούς χώρους με εξυπηρέτηση κοινού, μπορεί να είναι επικολλημένος στο δάπεδο από το σημείο της εισόδου μέχρι το σημείο εξυπηρέτησης ΑμεΑ.


7.1.14 Θα πρέπει να υπάρχουν χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (δάπεδο-τοίχοι, θυρόφυλλο-πλαίσιο ή θυρόφυλλο-τοίχος) ώστε να γίνονται αντιληπτά από άτομα με μειωμένη όραση..


7.1.15 Η σήμανση που αφορά σε οδηγίες για την εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης πρέπει να αποδίδεται και σε απτή πληροφόρηση για τα άτομα με οπτική αναπηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου