11.6.10

7.2. Προσέγγιση του κτιρίουΓενικές πρόνοιες ασφάλειας

 
7.2.1 Η πορεία από το σημείο της εισόδου στο τεμάχιο προς το κτίριο και όποια άλλη κύρια διαδρομή σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, πρέπει να είναι ασφαλής και
προσπελάσιμη από όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητική και οπτική αναπηρία.
7.2.2 Οι πορείες προσέγγισης του κτιρίου πρέπει να είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε εμπόδια όπως πινακίδες, στύλους κ.ά.
 
 
7.2.3 Απαιτείται σωστός σχεδιασμός των δαπέδων για αποφυγή κινδύνου πτώσης εξαιτίας ολισθήματος λόγω μη ικανοποιητικού βαθμού αντιολισθηρότητας του δαπέδου ή από σκόνταμμα εξαιτίας κακής αρμολόγησης του δαπέδου.
 
 
7.2.4 Εξίσου αναγκαία είναι η αποφυγή αρμών διαμόρφωσης δαπέδου σε τέτοιο μέγεθος που να δημιουργεί κραδασμούς στην κίνηση των αμαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισμα των ατόμων που χρησιμοποιούν βοηθήματα βάδισης (μπαστούνια, πατερίτσες, περπατήστρες κ.λπ.).
 
Γενικές τεχνικές προδιαγραφές
 
7.2.5 Σε περίπτωση που κατά τη διαδρομή προς την είσοδο ή τον ανελκυστήρα του κτιρίου ή άλλη πρόσβαση προς το κτίριο παρουσιάζονται υψομετρικές διαφορές, θα πρέπει να γίνουν κεκλιμένα επίπεδα βάσει των κατάλληλων προδιαγραφών (βλέπε κεφ. 7.4)
 
7.2.6 Το δάπεδο του χώρου προς την οικοδομή πρέπει να διαμορφώνεται έτσι ώστε η κλίση των εγκάρσιων προς την πορεία όδευσης τομών να μην είναι μεγαλύτερη του 1:50 (2%). (Σχήμα 7.2β)
 

Σχήμα 7.2β. Μέγιστη εγκάρσια κλίση 2% για σκοπούς απορροής ομβρίων.
 
Απαιτήσεις για κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών
 
7.2.7 Θα πρέπει να υπάρχει καθοδηγητική σήμανση για την ασφαλή και κατάλληλη διαδρομή προς την είσοδο του κτιρίου και τον ανελκυστήρα από το σημείο εισόδου του τεμαχίου του κτιρίου προς:
 
- την κύρια είσοδο του κτιρίου,
- το χώρο στάθμευσης του κτιρίου.
 
Σχήμα  7.2α.  Σήμανση για την ύπαρξη ράμπας
 
 
 
7.2.8 Οι διαδρομές από την είσοδο του τεμαχίου προς την κύρια είσοδο του κτιρίου και τον ανελκυστήρα πρέπει επίσης να σημαίνονται κατάλληλα βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων για την καθοδήγηση των ατόμων με οπτική αναπηρία, επισημαίνοντας τόσο τα τυχόν επικίνδυνα σημεία όσο και τα κύρια σημεία της πορείας, έτσι ώστε να υπάρχουν σημεία αναφοράς που να βοηθούν στον προσανατολισμό.

 
7.2.9 Αν πρόκειται για μεγάλους, ανοικτούς χώρους, η πορεία πρέπει να επισημαίνεται με ανάγλυφο οδηγό όδευσης τυφλών, ο οποίος θα καθοδηγεί με ασφάλεια τα άτομα με οπτική αναπηρία.

 
7.2.10  Η κατεύθυνση και ο προσανατολισμός πρέπει να αποδίδονται με ευκρίνεια και οι διαδρομές να φωτίζονται με άπλετο φως.

  
Σχήμα  7.2δ. Διαπλάτυνση1,80Χ1,80m
τοπικά σε διαδρομή πλάτους 1,20m.
 
  Σχήμα  7.2γ.  Ελεύθερο πλάτος διαδρομών απαλλαγμένων από οποιαδήποτε εμπόδια.
- 1,80m  με συνεχή κίνηση
- 1,60m  με συχνή κίνηση
- 1,20m  με αραιή  κίνηση

7.2.11 Το ελεύθερο πλάτος των διαδρομών ανάλογα με την περίπτωση πρέπει να είναι: (Σχήμα 7.2γ)

- Όχι μικρότερο των 1,80m για πορείες με συνεχή κίνηση,

- όχι μικρότερο των 1,60m για συχνή κίνηση, δεδομένου ότι θα υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία διαπλάτυνσης 1,80Χ1,80m ανά 10m ,

- όχι μικρότερο των 1,20m για χώρους με αραιή κίνηση ή δευτερεύουσας σημασίας, και να διαθέτει τοπικά χώρους διαστάσεων 1,80Χ1,80m για τους ελιγμούς του αμαξιδίου ανά 15 m.  (Σχήμα 7.2δ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου