31.5.10

7.7. Κύρια είσοδος – Θύρες Ανοίγματα

7.1 Γενικές πρόνοιες


7.1.1 Ο σχεδιασμός των ανοιγμάτων θυρών, πυλών και παράθυρων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών λόγω:

• Πτώσης από διαφορετικό επίπεδο

• Πρόσκρουσης τους σε υάλινες επιφάνειες

• Πρόσκρουσης σε θύρες που δεν παρέχουν ορατότητα σύμφωνα με τη προβλεπόμενη χρήση

• σύνθλιψης τους από μέρη θυρών ή παραθύρων που σύρονται μηχανικά στο πλάι ή προς τα πάνω

• παγίδευσης τους από αυτόματες ή μηχανικές θύρες ή πύλες:

- λόγω η ικανοποιητικού χρόνου ανοίγματος

- σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

7.1.2 Είσοδοι κτιρίων: Οι εξώπορτες, ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας τους, πρέπει να επιτρέπουν την προσπέλαση στα ΑμεΑ σε αναπηρικό αμαξίδιο, είτε προσεγγίζουν την πόρτα από μέσα είτε απ’ έξω.

7.1.3 Να είμαι στεγασμένες για να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία, ώστε το δάπεδο να παραμένει στεγνό και μη ολισθηρό, προκειμένου να διασφαλίζεται η βασική απαίτηση για αποφυγή του κινδύνου ολισθήματος.

7.1.4 Στην κύρια είσοδο κάθε κτιρίου με χρήση από το κοινό, πρέπει να παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση που αφορούν στην ασφαλή χρήση και διακίνηση, καθώς και για την έξοδο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι πληροφορίες θα παρέχονται και σε ανάγλυφη γραφή Μπρέιγ

7.1.5 Μπροστά από τις κύριες εισόδους του κτιρίου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, να υπάρχει ελεύθερος επίπεδος χώρος ελιγμού αναπηρικού αμαξιδίου 1,50Χ1,60m.

7.1.6 Οι τάπητες στην είσοδο των κτιρίων πρέπει:

• να βρίσκονται σε καλυμμένο χώρο και να προστατεύονται από τη βροχή για να διατηρούνται στεγνοί, ώστε να απομακρύνεται η πιθανότητα ολίσθησης των χρηστών λόγω αυξημένης υγρασίας του τάπητα

• να τηρούν τις πιο κάτω προδιαγραφές:

- πάχος όχι μεγαλύτερο των 4mm ή

- να βυθίζονται σε πλαίσιο στο δάπεδο και να είναι συνεπίπεδοι με αυτό, ώστε να μη δημιουργείται η παραμικρή διαφορά ύψους

- να είναι γερά στερεωμένοι

- δεν πρέπει να είναι μαλακοί, για να μην παγιδεύονται οι τροχοί του αναπηρικού τροχοκαθίσματος

7.1.7 Όπου υπάρχουν περιστροφικές θύρες να υπάρχει παραπλεύρως προσβάσιμη ανοιγόμενη θύρα.

7.2. Τεχνικές προδιαγραφές θυρών

7.2.1 να τοποθετείται στη θύρα διαφανές γυαλί ασφαλείας σε ελάχιστο ύψος 80cm έως 1.00m, έτσι που να παρέχεται οπτικό πεδίο σε όλους τους χρήστες: (Σχήμα 7ε )

- σε φύλλο της κεντρικής θύρας του κτιρίου όπου οι παράπλευροι χώροι είναι αδιαφανείς,

- σε φύλλο άλλης κοινόχρηστης θύρας σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση

7.2.2 Στη μία άκρη της θύρας από την πλευρά της χειρολαβής αφήνεται ανεμπόδιστη απόσταση ελάχιστου πλάτους για την άνετη προσέγγιση αναπηρικού αμαξιδίου:

• 60cm για μη οικιστικά κτίρια (Σχήμα 7γ )

• 30cm για πολυκατοικίες οικιστικών μονάδων (Σχήμα 7δ)

7.2.3 Oι κύριες είσοδοι τόσο του κτιρίου όσο και των διαμερισμάτων και γραφείων να έχουν ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 90cm, μετρούμενο μεταξύ των πλαισίων ή των παραστατών

7.2.4 Όπου η θύρα αποτελείται από δύο φύλλα, το ένα πρέπει να έχει ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 90cm.

7.2.5 Οι θύρες των κοινόχρηστων χώρων πρέπει να έχουν κάσα διαφορετικού χρώματος από τον τοίχο ή το θυρόφυλλο, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός της θύρας από άτομο με μειωμένη όραση

7.2.6 Οι θύρες και οι μηχανισμοί τους πρέπει να έχουν τέτοιες προδιαγραφές, ώστε να μην έχουν αιχμηρά ή προεξέχοντα σημεία

7.2.7 Τοποθέτηση μπάρας πίεσης για το άνοιγμα των εξόδων κινδύνου

7.3. Κατώφλια

7.3.1 Τα κατώφλια στις εξώπορτες γενικά όλων των θυρών εισόδου των διαμερισμάτων/γραφείων κ.α. να είναι συνεπίπεδα με τα εκατέρωθεν δάπεδα.

7.3.2 Μόνο στην περίπτωση θυρών σε ακάλυπτο χώρο επιτρέπεται κατώφλι μέγιστου ύψους 10mm

• Τα κατώφλια των εισόδων αποτελούν σημείο επικίνδυνο για γλίστρημα ή παραπάτημα. Ο βαθμός τραχύτητας και ο συντελεστής τριβής του υλικού καθορίζουν την αντιολισθητική του ικανότητα, η οποία πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών (η ιδανική τιμή του δείκτη τραχύτητας είναι Rz 20 Micrones.

7.4. Χειρολαβές

7.4.1 Οι χειρολαβές πρέπει να έχουν εργονομικό σχήμα Π ή Γ (όχι σφαιρικού τύπου) και να έχουν χρωματική αντίθεση με τη θύρα, ώστε να διευκολύνονται τα άτομα με μειωμένη όραση (Σχήμα 7ε)

7.4.2 Σε όλες τις κοινόχρηστες θύρες που δε διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς, απαιτείται εξωτερικά επιπλέον οριζόντια χειρολαβή μήκους 40-60cm στο ύψος της χειρολαβής ανοίγματος, για τράβηγμα της θύρας κατά την έξοδο ώστε να διευκολύνονται οι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. (Σχήμα 7ε)

• Στις θύρες που ανοίγουν εξωτερικά π.χ. χώρου υγιεινής, η χειρολαβή τοποθετείται στο εσωτερικό μέρος της θύρας

7.5. Μηχανικές θύρες

7.5.1 Όπου υπάρχει μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς, η μέγιστη δύναμη αντίστασης ορίζεται στα 20N.

7.5.2 Όπου υπάρχουν μηχανικές θύρες με αισθητήρες, πρέπει να ανοίγουν έγκαιρα, ο χρόνος ανοίγματος να επιτρέπει τη διέλευση ατόμων με πρόβλημα κίνησης και να έχουν αυτόματο σύστημα ασφαλείας που να εμποδίζει το φύλλο να κλείνει με κίνδυνο να παγιδεύει τα διερχόμενα άτομα.

7.6 Γυάλινες θύρες

7.6.1 Σε θύρες με μεγάλες επιφάνειες γυαλιών πρέπει να επικολλάται αναγνωριστική ταινία πλάτους 15cm σε δύο ύψη, 80cm έως 1,00m και 1,40 έως 1,60m, ώστε να γίνονται αντιληπτές από άτομα με μειωμένη όραση.

7.6.2 Οι υαλοπίνακες πρέπει να έχουν χαμηλό συντελεστή αντανάκλασης για προστασία από ενοχλητικές αντανακλάσεις που δυσκολεύουν τα άτομα με μειωμένη όραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου