30.5.10

7.12. Χώροι υγιεινής

12.1 Γενικές πρόνοιες

     
Τρόποι μεταφοράς3.185  Οι χώροι υγιεινής για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να  

 • Είναι ανεξάρτητοι χωρίς διάκριση φύλου, για να εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία που πιθανόν να χρειάζονται βοήθεια από συνοδό αντίθετου φύλου.

 • Εντάσσονται στους αντίστοιχους χώρους ανδρών και γυναικών. (Η λύση αυτή γίνεται εφόσον υπάρχει ήδη ανεξάρτητος χώρος υγιεινής).

 • Όπου υπάρχουν δημόσια ουρητήρια ανδρών, να υπάρχει ένα για άτομο με μειωμένη κινητικότητα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, σε ύψος 0,45μ από το δάπεδο (Σχήμα 3.185γ).

(Σχήμα 3.185γ). Ουρητήρας χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου
.
Θύρα εισόδου


3.186 Η θύρα εισόδου του χώρου υγιεινής πρέπει να έχει καθαρό πλάτος 0,90μ μεταξύ των παραστατών. (Σχήματα 3.186α-β-γ)

3.187  Η θύρα πρέπει να ανοίγει εξωτερικά σε προθάλαμο/εσοχή ελάχιστων διαστάσεων 1,50Χ1,50μ., χωρίς να εμποδίζει την κυκλοφορία σε παρακείμενο διάδρομο και αν υπάρχει μηχανισμός αυτόματης επαναφοράς, αυτός να έχει αντίσταση 15 έως 20 N).

3.188  Η θύρα  πρέπει να διαθέτει εσωτερικά, σε ύψος 0,70μ από το δάπεδο, οριζόντια χειρολαβή μήκους 0,60μ, καθώς και μεταλλικό έλασμα σε ύψος μέχρι 0,25μ, για προστασία της θύρας από τα υποπόδια των αμαξιδίων. (Σχήμα 3.186α)

3.189  Πρέπει να υπάρχει ειδική κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης του χώρου που να έχει τη δυνατότητα να ανοιχθεί εξωτερικά από υπεύθυνο στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

3.190 Απαιτείται κουδούνι κλήσης κοντά στη λεκάνη για έκτακτες περιπτώσεις παροχής βοήθειας, το οποίο να διαθέτει κορδόνι μήκους μέχρι και 0,20μ από το δάπεδο, με φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου. Επίσης πρέπει να διαθέτουν σύνδεση με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου η οποία, εκτός από ηχητικό σήμα, πρέπει να διαθέτει παράλληλα και οπτική προειδοποίηση για τα άτομα με προβλήματα ακοής.

3.191  Οι διακόπτες φωτισμού πρέπει να έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια, και να τοποθετούνται σε ύψος 0,90 - 1,10μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου.

3.192  Πρέπει να υπάρχει διάχυτος φωτισμός 100 έως 200 Lux.

3.193  Ο καθρέφτης του χώρου υγιεινής πρέπει να  τοποθετείται με την κάτω ακμή στα 0,60μ έως 1,00μ από το δάπεδο, είτε πάνω από το νιπτήρα είτε εφαρμοσμένος σε τοίχο.

3.194  Οι χώροι υγιεινής διαχωρίζονται σε κατηγορίες που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν, ώστε να είναι προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία που διακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο.12.2 Χώρος υγιεινής τύπου Α

3.195  Ο χώρος υγιεινής τύπου Α έχει ελάχιστο εμβαδό 4,5τμ. και διαθέτει ανατομικό νιπτήρα διαστάσεων 0,60Χ0,60μ ενώ το ελάχιστο μήκος που μπορεί να έχει η μια διάσταση είναι 1,80μ.(τελειωμένη επιφάνεια). (Σχήμα 3.195).


3.196 Η λεκάνη της τουαλέτας πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 0,40 - 0,48μ από το δάπεδο. Ο άξονας της λεκάνης πρέπει να είναι τοποθετημένος σε απόσταση 0,45 - 0,50μ από τον πλαϊνό τοίχο

3.197  Το μπροστινό μέρος της λεκάνης πρέπει να απέχει 0,65 - 0,80μ από τον κάθετο προς αυτή τοίχο και στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης να υπάρχει ελεύθερος χώρος ελάχιστου πλάτους 0,85μ για την πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου .

3.198  Η λεκάνη πρέπει να εξοπλίζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης. O μηχανισμός του πρέπει να ενεργοποιείται με εύχρηστο χειριστήριο και να τοποθετείται σε σημείο προσιτό στον χρήστη.

3.199  Σε περίπτωση που το καζανάκι είναι εντοιχισμένο πρέπει να υπάρχει ακούμπημα πλάτης ύψους μεγέθους 0,10 - 0,15μ σε απόσταση 0,15 - 0,20μ από το κάθισμα της τουαλέτας (Σχήμα 3.199).

3.200 Το χαρτί υγείας να βρίσκεται σε σημείο προσιτό σε άτομο καθήμενο στη λεκάνη και σε ύψος 0,60 - 0,70μ από το δάπεδο.

3.201 Ο κάλαθος περιορισμένου βάθους στερεώνεται στον τοίχο κάτω από τη χειρολαβή τοίχου με εύκολο άνοιγμα με το χέρι.


Χειρολαβές

3.202  Οι χειρολαβές πρέπει να έχουν διάμετρο 0,035 - 0,040μ και εξέχουν 0,04 – 0,05μ από τον τοίχο. Επίσης πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και είναι καλά στερεωμένες ώστε να αντέχουν βάρος 100 kg. (Σχήμα 3.202)

3. 203 Στον πλαϊνό προς τη λεκάνη τοίχο, σε ύψος μεταξύ 0,75 - 0,80μ (0,25 -0,35μ ψηλότερα από τη λεκάνη), πρέπει να υπάρχει οριζόντια χειρολαβή (2) μήκους 0,95 - 1,05μ η οποία να απέχει 0,30μ από τον πίσω τοίχο και να εξέχει 0,20 - 0,40μ από το πρόσθιο μέρος της λεκάνης και κάθετη χειρολαβή μήκους 0,65 - 0,70μ, τοποθετημένη ώστε να σχηματίζει σχήμα L με την προηγούμενη (Σχήμα 3.197).

3.204 Η χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης (1) πρέπει

              να βρίσκεται σε απόσταση 0,30 - 0,35μ από τον άξονα της λεκάνης και
              σε ύψος 0,65 – 0,75μ από το δάπεδο να είναι ανελκυόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση.
              να στερεώνεται καλά ώστε να είναι σταθερή και να αντέχει δυνάμεις προς όλες τις κατευθύνσεις (κάθετα, πλάγια και οριζόντια) τουλάχιστον 1000N (βάρος 100 kg τουλάχιστον) κατά κατεύθυνση, και
              το μήκος της να είναι μεγαλύτερο κατά 0,10 - 0,25μ από το μήκος της λεκάνης
              προαιρετικά, στον τοίχο πίσω από τη λεκάνη, σε ύψος 0,80 -  0,85μ από το δάπεδο, τοποθετείται οριζόντια χειρολαβή μήκους 0,60 - 0,90μ.
 Προοπτικό της γωνίας  της λεκάνης του Χώρου Α στο οποίο διακρίνεται (Σχήμα 3.197)

1.      η ανακλινόμενη χειρολαβή  σε ύψος 0,65 – 0,70μ από το πάτωμα και σε απόσταση 0,30 από τον άξονα της λεκάνης
2.      χειρολαβή 2 σε σχήμα “L
7.   Κορδόνι κλήσης για βοήθεια 7
η προαιρετική χειρολαβή στον τοίχο πίσω από τη λεκάνηΝιπτήρας χώρου υγιεινής τύπου Α

3.205  Πρέπει να υπάρχει ανατομικός νιπτήρας, με ελάχιστες διαστάσεις 0,60Χ0,60μ, με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:


 • Το πάνω μέρος του νιπτήρα τοποθετείται σε ύψος 0,78 - 0,85μ από το δάπεδο (Σχήμα 3.207 α,β)
 • Το κάτω μέρος απέχει τουλάχιστον 0,70μ από το πάτωμα και η αποχέτευση να μην εμποδίζει τα γόνατα του χρήστη.
 • Η στήριξη είναι τέτοια ώστε να αντέχει σε βάρος τουλάχιστον 100kg.
 • τοποθετείται βρύση ρυθμιζόμενης ανάμειξης ζεστού-κρύου με μακρύ ράμφος και χειριστήριο ή αυτόματης ανάμειξης με φωτοκύτταρο


.206    Σε περίπτωση που η τοποθέτηση του νιπτήρα δεν επιτρέπει τη χρήση του από άτομο καθήμενο στη λεκάνη, τότε απαιτείται για την υγιεινή του χρήστη επιπρόσθετος μικρός νιπτήρας διαστάσεων 0,30Χ0,40μ πλησίον και κάθετα προς τη λεκάνη, του οποίου η γωνία να απέχει 0,26 - 0,28μ  από την απέναντι άκρη της λεκάνης.και με στήριξη που να αντέχει σε βάρος τουλάχιστον 100kg. (Σχήμα 3.206).
 3.207 Οι κρεμάστρες τοποθετούνται οπωσδήποτε σε δύο ύψη, 1,20μ και 1.60μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου.

3.208  Θα πρέπει να τοποθετείται ράφι σε ύψος 0,70μ για εναπόθεση
προσωπικών αντικειμένων (χαρτοφύλακας, τσάντα κ.ά.).


Χώρος υγιεινής τύπου Α με δύο ανακλινόμενες χειρολαβές εκατέρωθεν


3.209 Ο χώρος υγιεινής Α μπορεί επίσης να διαμορφωθεί με τη λεκάνη να τοποθετείται στο κέντρο με δύο ανακλινόμενες χειρολαβές εκατέρωθεν και νιπτήρα ανατομικό (60Χ60). Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει στον τοίχο πίσω δεξιά από τη λεκάνη, παροχή κρύου – ζεστού με εύχρηστο χειριστήριο, για την υγιεινή του χρήστη. Σχήμα 3.205)

Σχήμα 3.205 Χώρος υγιεινής με τη λεκάνη στο κέντρο και δύο ανακλινόμενες χειρολαβές εκατέρωθεν, διάταξη που δίνει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα που έχουν πρόβλημα κίνησης στην μία πλευρά


Χώρος υγιεινής τύπου Α με τον ανατομικό νιπτήρα πλησίον της λεκάνης


3.210 Κυρίως σε υφιστάμενους χώρους υγιεινής Α, όπου ο άξονας της λεκάνης βρίσκεται πέραν των  0,60μ  από τον πλαϊνό τοίχο, τότε απαιτείται η τοποθέτηση δύο ανακλινόμενων χειρολαβών σε απόσταση 300χιλ. από τον άξονα της λεκάνης.

3.211 Η διάταξη του χώρου υγιεινής τύπου Α μπορεί επίσης να λειτουργήσει με τον ανατομικό νιπτήρα να βρίσκεται δίπλα από τη λεκάνη και σε απόσταση χρήσης από άτομο καθήμενο στη λεκάνη. (Σχήμα3.207)


(Σχήμα3.207) Χώρος υγιεινής τύπου Α με ανατομικό νιπτήρα δίπλα από τη λεκάνη 
12.3 Χώρος υγιεινής τύπου Β3.212  Ο χώρος υγιεινής τύπου Β έχει ελάχιστο εμβαδό 3,8τμ με ελάχιστη διάσταση 1,60μ και η διάταξη να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος διαμέτρου 1,50μ για την περιστροφή αμαξιδίου. (Σχήμα 3.212)

3.213  Ο εξοπλισμός του χώρο υγιεινής τύπου Β παραμένει ίδιος με αυτόν του τύπου Α και είναι τοποθετημένος με τρόπο τέτοιο που να επιτρέπει την πλάγια και μετωπική προσέγγιση στη λεκάνη.

3.214  Ο νιπτήρας του χώρου υγιεινής τύπου Β είναι ρηχός με μέγιστη διάσταση από το τοίχο 0,45μ και τοποθετείται στον κάθετο προς τη λεκάνη τοίχο, σε απόσταση τέτοια ώστε να επιτρέπει χρήση του από καθήμενο στη λεκάνη άτομο. (Σχήμα 3.214)


Σχημα προοπτικο χ΄ρου υγιεινής Τύπου Β12.7  Χώρος υγιεινής δωματίου σε Νοσοκομεία/κλινικές (σχημα κατω)
         Ο περιορισμένος αυτός χώρος προϋποθέτει την δυνατότητα απρόσκοπτης, απ' ευθείας προσέγγισης της λεκάνης wc από ειδικό τροχοκάαθισμα wc/ντους, το οποίο εφαρμόζει πάνω από αυτή.12.6 Αποδυτήρια-ντους


Αποδυτήρια-ντους


3.215  Ο χώρος για αυτόνομο ντους πρέπει να είναι 1,30Χ1,80μ, με κλίση 1,5-2% για την αποχέτευση και με θύρα ανοιγόμενη εξωτερικά.

3.216  Ο χώρος για τη διαμόρφωση αποδυτηρίου πρέπει να είναι 1.30Χ1,80μ και με θύρα ανοιγόμενη εξωτερικά.

3.217  Ο χώρος που πρέπει να υπάρχει για τη διαμόρφωση λεκάνης ντους ενταγμένης σε χώρο υγιεινής είναι 1,20Χ1,20μ, με κλίση μέχρθ 1,5% για την επιδαπέδια αποχέτευση (Σχήμα 3.215).

3.218  Ο χώρος ντους πρέπει να διαθέτει
     

 • ανακλινόμενο κάθισμα διαστάσεων 0,45Χ0,45μ σε ύψος 0,40 - 0,48μ.
 • κάθετη χειρολαβή μήκους 0,90μ..
 • οριζόντια χειρολαβή μήκους 0,80 – 0, 90μ κάτω από το χειριστήριο.
 • χειριστήριο εύκολο στη χρήση σε ύψος 0,90 - 1,00μ και σε ελάχιστη απόσταση 0,60μ από τον τοίχο. (Σχήμα 3.215,216):     


.

12.6 Αποδυτήρια-ντους


12.6.1 Ο χώρος για αυτόνομο ντους 1,30Χ1,80m και , με κλίση 1-1,5% για την αποχέτευση και θύρα ανοιγόμενη εξωτερικά.

12.6.2 Ο χώρος για τη διαμόρφωση αποδυτηρίου είναι 1.30Χ1,80m

12.6.3 Ο χώρος που απαιτείται για την διαμόρφωση ντους ενταγμένου σε χώρο υγιεινής είναι 1,20Χ1,20m, με κλίση 1-1,5% για την επιδαπέδια αποχέτευση. (Σχήμα 12π)

12.6.4 Ο χώρος ντους να διαθέτει: (Σχήμα 12ρ)

• ανακλινόμενο κάθισμα διαστάσεων 45Χ45σε ύψος 40 έως 48cm,

• ανακλινόμενη χειρολαβή μήκους 50-60cm, σε απόσταση 40cm από τον άξονα του καθίσματος.

• οριζόντια χειρολαβή μήκους 80cm Και κάθετη μήκους 60cm στον κάθετο τοίχο.

• χειριστήριο εύκολο στη χρήση σε ύψος 90cm έως 1,00m και σε ελάχιστη απόσταση 60cm από τον τοίχο.

12.6.5 Ο χώρος υγιεινής τύπου Α με μια αύξηση 0.5m2μπορεί να συμπεριλαμβάνει σινεπίπεδο χώρο ντους με τις πιο πάνω προδιαγραφές,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου