15.4.10

Δήλωση ροσβασιμότητας Έργου (Μη οικιστικά κτίρια)υ


11. Έντυπα ασφάλειας και προσβασιμότητας έργου


11.1 Τα έντυπα αυτά έχουν στόχο να καθοδηγούν τους μελετητές και πρέπει να συμπληρώνονται και να παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές μαζί με τα υπόλοιπα σχέδια, σχεδιαγράμματα και υπολογισμούς για τη χορήγηση άδειας. Παράλληλα οι λίστες αυτές αποτελούν ένα βοήθημα αυτοελέγχου για το μελετητή.

 

11.2  Για σκοπούς Πολεοδομικής άδειας και Άδειας Οικοδομής, Απαιτείται όπως η Αλυσίδα   Πρόσβασης συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο κάτοψης, με μπλε χρώμα, από το σημείο της εισόδου στο τεμάχιο από το δρόμο/πεζοδρόμιο, τους ειδικούς χώρους στάθμευσης για αυτοκίνητα ατόμων με αναπηρία, την είσοδο του κτιρίου, τον ανελκυστήρα, όλους τους κοινόχρηστους χώρους, με όλα τα απαραίτητα υψόμετρα στην αρχή και το τέλος κάθε κεκλιμένου επιπέδου, καθώς και η κλίση αυτού.

Επιπρόσθετα, θα σημαίνονται όλοι οι χώροι υγιεινής για τα ΑμεΑ.

 

 

Δήλωση ασφάλειας και προσβασιμότητας σε μη οικιστικό κτίριο

στο οποίο θα προσφέρονται υπηρεσίες στο κοινό

 

Για σκοπούς Πολεοδομικής Άδειας

 

Ημερομηνία:

 

1. Διεύθυνση έργου

 

 
 
Αρ. τεμαχίου
 
 
 

 

2. Στοιχεία αιτητή

 

Όνομα:
 
 
 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας
 
 
Ταχ. Κώδ.
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας
 

3. Στοιχεία μελετητή

Όνομα:
 
 
 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας
 
 
Ταχ. Κώδ.
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας
 

 

4. Περιγραφή της προτεινόμενης ανάπτυξης: (μέγεθος, χρήση, αριθμός εξυπηρετουμένων)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Περιγραφή της προσβασιμότητας του οικοπέδου και της προσέγγισης του μελετητή για την επίτευξή της

 
 
 
 
 

 

5.1  Προσβάσιμες είσοδοι  πεζών από το πεζοδρόμιο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 Χώροι στάθμευσης ΑμεΑ

Αριθμός χώρων στάθμευσης που απαιτούνται συνολικά
 
 
 
Αριθμός χώρων στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον εισόδου
 
 
 
 

 

5.3  Κύρια είσοδος

Σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο τεμαχίου 
 
 
 
Διάδρομος προς κύρια είσοδο πλάτους ≥ 1,80m
 
 
 
Άλλες προσβάσιμες πορείες
 
 
 
Θύρες εισόδου πλάτους ≥ 90cm
 
 
 

5.4 Ανελκυστήρας (ες)

Όλοι οι ανελκυστήρες είναι προσβάσιμοι σε αναπηρικά τροχοκαθίσματα
 
 
 
Θύρα στη μικρή πλευρά του θαλάμου
 
 
 
Καθαρή διάσταση θύρας ≥80cm
 
 
 
Εσωτερικές διαστάσεις ≥1,10Χ1,40m
 
 
 

 

5.5 Κλιμακοστάσιο

 
 
 
 
Πλατύσκαλο μήκους ≥ 1,50m
 
 
 

5.6 Διάδρομοι κοινόχρηστοι:

Καθαρό πλάτος 150cm
 
 
 

 

   
5.7 Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής


 
Τύπου Α
Τύπου Β
 
Αριθμός xώρων υγιεινής*
 
 
 

6. Αν η ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει καταστήματα:

Αριθμός καταστημάτων ή τετραγωνικά μέτρα
 
 
Όλα τα καταστήματα έχουν είσοδο προσβάσιμη σε αναπηρικό τροχοκάθισμα
 
 
Όλα τα καταστήματα διαθέτουν χώρο υγιεινής ΑμεΑ ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος*
Τύπου Α
Τύπου Β
120-500 τ.μ.
 
 
>500 τ.μ.
 
 
> 600 τ.μ. (ανά επίπεδο)
 
 
<120 τ.μ. Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής τύπου Β
 
 

 

7. Αν η ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει γραφεία:

Αριθμός γραφείων ή τετραγωνικά μέτρα
 
 
Όλα τα γραφεία έχουν είσοδο προσβάσιμη σε αναπηρικό τροχοκάθισμα
 
 
Όλα τα γραφεία διαθέτουν χώρο υγιεινής ΑμεΑ ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος*
Τύπου Α
Τύπου Β
125 τ.μ.
 
 
125-650 τ.μ.
 
 
> 650 τ.μ. (ανά επίπεδο)
 
 
<120 τ.μ. Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ τύπου Β
 
 

 

8. Όπου η αίτηση αφορά υφιστάμενη οικοδομή η οποία παρουσιάζει ανυπέρβλητα εμπόδια για την επίτευξη σωστών προδιαγραφών προσβασιμότητας, περιγράψτε:

 
 
 
 
 

 

9. Προσπάθειες που έχουν γίνει για να ξεπεραστούν εμπόδια:

 
 
 
 
 

 

* Το επιπλέον εμβαδό που απαιτείται εξαιρείται από το Συντελεστή Δόμησης

 

Μελετητής

 

 

 

 


Δήλωση ασφάλειας και προσβασιμότητας έργου 

Για σκοπούς Άδειας Οικοδομής

(Μη οικιστικά κτίρια)

Ημερομηνία: …………………

 

1. Διεύθυνση έργου

 
 
Αριθμός αίτησης
Αρ. τεμαχίου  
Πόλη/Κοινότητα
 
 
 
 

 

2. Στοιχεία επικοινωνίας

 

Στοιχεία αιτητή
Όνομα:
 
 
 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας
 
 
Ταχ. Κώδ.
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας
 

 

3. Στοιχεία μελετητή

Όνομα:
 
 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας
 
 
Ταχ. Κώδ.
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας
 
 
Τηλεομοιότυπο
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση
 

 

4. Περιγραφή της προτεινόμενης ανάπτυξης: (μέγεθος, χρήση, αριθμός εξυπηρετούμενων)

 
 
 
 
 
 
 

5. Περιγραφή της προσβασιμότητας του οικοπέδου και της προσέγγισης του μελετητή για την επίτευξή της. (Αν πρόκειται για ανάπτυξη, να συμπληρωθεί ένα έντυπο για κάθε κτίριο).

 
 
 
 

 

5.1 Είσοδος πεζών από το πεζοδρόμιο

Ράμπα σύμφωνα με τις απαιτούμενες κλίσεις
 
 
Χειρολισθήρες ράμπας με διπλό ύψος
 
 
Ανάγλυφη επισήμανση ράμπας σε απόσταση 40cm (επιδαπέδια)
 
 
Αντιολισθητικό δάπεδο
 
 

 

5.2 Χώροι στάθμευσης ΑμεΑ

Αριθμός όλων των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για το κτίριο
 
 
 
Αριθμός χώρων στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον της εισόδου
 
 
 
 
Κατάλληλες διαστάσεις 3,30Χ5m
 
 
 
Διαστάσεις 4,80Χ6,00m ανά 4 χώρους ΑμεΑ
 
 
 
Σήμανση επίτοιχη και επιδαπέδια
 
 
 

 

5.3 Κύρια είσοδος

Διαδρομή προς είσοδο ≥ 1,80m
 
 
 
Χώρος 1,50Χ1,50m μπροστά από τη θύρα
 
 
 
Θύρα εισόδου ≥ 90cm
 
 
 
Αντίσταση ανοίγματος θύρας ≤ 20Nt
 
 
 
Διαφάνεια θύρας ή παράπλευρων ανοιγμάτων
 
 
 
Ελεύθερο πλάτος  ≥ 60cm στη μεριά της χειρολαβής
 
 
 

5.4 Ανελκυστήρας

Καθαρή απόσταση 1,50m από απέναντι τοίχο
 
 
 
Ανάγλυφη επιδαπέδια επισήμανση πλάτους 60cm μπροστά από τη θύρα
 
 
 
Λεκτική αναγγελία κατεύθυνσης θαλάμου
 
 
 
Θύρα ≥80cm στη μικρή πλευρά του θαλάμου
 
 
 
Εσωτερικές διαστάσεις ≥110Χ140cm
 
 
 
Λεκτική αναγγελία ορόφων εντός θαλάμου
 
 
 
Κομβία με απτή σήμανση Μπρέιγ
 
 
 

 

5.5 Κλιμακοστάσιο

Πλάτος κλίμακας  ≥ 1,20m (καθαρό)
 
 
 
Σκαλοπάτια με πάτημα - ύψος υπό γωνία 75ο
 
 
Πλατύσκαλο ≥ 1,50m
 
 
 
Χειρολισθήρας με διπλό ύψος
 
 
 
Απόσταση ≥ 1,0m μεταξύ των χειρολισθήρων
 
 
 
Χειρολισθήρας χωρίς διακοπή στο πλατύσκαλο
 
 
 

 

5.6 Κοινόχρηστοι διάδρομοι

Καθαρό πλάτος 1,50m
 
 
 

 

5.7 Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής

 
Α
Β
 
Αριθμός χώρων υγιεινής Τύπου Α ή Β
 
 
 
Θύρα
 
·           90cm ανοιγόμενη εξωτερικά
 
 
 
 
·         Οριζόντια χειρολαβή ανοίγματος μήκους ≥ 40cm εσωτερικά
 
 
 
 
·             Ελάχιστη αντίσταση ανοίγματος 15 Nt
 
 
 
 
Λεκάνη wc
 
·          Άξονας σε απόσταση 50cm από τον τοίχο
 
 
 
 
·          Εύχρηστο χειριστήριο λεκάνης
 
 
 

 

Χειρολαβές λεκάνης
 
·         Χειρολαβή τοίχου δίπλα στη λεκάνη
 
 
 
·         Ανακλινόμενη χειρολαβή στην εξωτερική πλευρά της λεκάνης
 
 
 
·         πρόβλεψη για μικρό νιπτήρα
 
 
 

 

Νιπτήρας
 
·         Χειριστήριο μίξερ μακρύ, εργονομικό
 
 
 
·         Ελεύθερο ύψος ≥ 65cm κάτωθεν
 
 
 
Κορδόνι κλήσης βοήθειας με φωτεινή ένδειξη εσωτερικά
 
 
 
Σήμανση κινδύνου εσωτερικά ακουστική και οπτική
 
 
 
Σήμανση χώρου εξωτερικά
 
 
 

 

6. Αν η ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει καταστήματα:

Αριθμός καταστημάτων ή τετραγωνικά μέτρα
 
 
Όλα τα καταστήματα έχουν είσοδο προσβάσιμη σε αναπηρικό τροχοκάθισμα
 
 
Όλα τα καταστήματα διαθέτουν χώρο υγιεινής ΑμεΑ ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος
Τύπου Α
Τύπου Β
120-500 τ.μ.
 
 
>500 τ.μ.
 
 
> 600 τ.μ. (ανά επίπεδο)
 
 
<120 τ.μ. Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής
 
 

 

7.  Αν η ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει γραφεία:
Αριθμός γραφείων ή τετραγωνικά μέτρα
 
 
Όλα τα γραφεία έχουν είσοδο προσβάσιμη σε αναπηρικό τροχοκάθισμα
 
 
Όλα τα γραφεία διαθέτουν χώρο υγιεινής ΑμεΑ ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος
Τύπου Α
Τύπου Β
125 τ.μ.
 
 
125-650 τ.μ.
 
 
> 650 τ.μ. (ανά επίπεδο)
 
 
<120 τ.μ. Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ τύπου Β
 
 

 

8. Όπου η αίτηση αφορά υφιστάμενη οικοδομή η οποία παρουσιάζει ανυπέρβλητα εμπόδια για την επίτευξη σωστών προδιαγραφών προσβασιμότητας, περιγράψτε:

 
 
 
 
 
 

 

9. Προσπάθειες που έχουν γίνει για να ξεπεραστούν εμπόδια:

 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία:
 
 
 
 
 
 

 

 

Υπογραφή μελετητή

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου