31.5.10

7.9. Προθάλαμοι

9.1 Γενικές πρόνοιες


9.1.1 Οι προθάλαμοι γενικά πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,20m και ικανοποιητικό μήκος, έτσι ώστε σε συνάρτηση με το πλάτος του ανοιγόμενου φύλλου, να αφήνεται ελεύθερη επιφάνεια μήκους 1,50m για τη διέλευση και τους ελιγμούς του αναπηρικού αμαξιδίου. (Σχήμα 9β)

9.1.2 Οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων έχουν ελάχιστη καθαρή διάσταση 1,50m από τον απέναντι τοίχο. (Σχήμα 9α)

• Ο επιπλέον αυτός χώρος, ελάχιστου πλάτους 1,20m για οικιστικά κτίρια και 1,60m για τα μη οικιστικά κτίρια και μήκους 1,50m, δεν θα λογίζεται στον συντελεστή δόμησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου