30.5.10

7.11 Χώροι συνάθροισης κοινού


7.11. Χώροι συνάθροισης κοινού


 

7.11.1 Αναφορικά με κτίρια ή άλλους χώρους που δέχονται κοινό, θεατές ή ακροατές (π.χ. θέατρα, κινηματογράφοι κ.λπ.) αυτά να είναι διαμορφωμένα κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε ΑμεΑ. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε αριθμός θέσεων να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες, ώστε να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου και οπωσδήποτε να έχουν καλή οπτική του χώρου.

 

7.11.2 Πρόνοια για θέσεις για ΑμεΑ χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την πιο κάτω αναλογία:

-        μέχρι 50 θέσεις, 4 θέσεις για ΑμεΑ

-        μέχρι 100 θέσεις, 6 θέσεις για ΑμεΑ

-        μέχρι 200 θέσεις, 8 θέσεις για ΑμεΑ             

-        μέχρι 500 θέσεις, 14 θέσεις για ΑμεΑ  
 
για πέραν των 500 θέσεων, μια επιπρόσθετη θέση για ΑμεΑ για κάθε 100επιπλέον θέσεις θεατών.
 


 
Σχήμα 7.11α. Παράδειγμα διαμόρφωσης θέσεων για ΑμεΑ σε τροχοκάθισμα.

 

7.11.3 Οι θέσεις που προορίζονται για ΑμεΑ δεν πρέπει να απομονώνονται σε ένα χώρο, αλλά να υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα και να διαμορφώνονται ανά δύο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να καθίσει το ένα άτομο δίπλα στο άλλο, καθώς επίσης και δίπλα από θέσεις για άτομο αρτιμελές που πιθανόν να συνοδεύει το ΑμεΑ.

 

7.11.4 Σημαντικό είναι επίσης να υπάρχουν θέσεις για ΑμεΑ κοντά στη σκηνή, για ΑμεΑ με δυσκολία στην όραση ή/και ακοή.

 

7.11.5 Σε αίθουσες με σκηνή ή βάθρο ομιλητών, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για άνοδο αμαξιδίου στη σκηνή ή το βάθρο.

 

7.11.6 Πρόσβαση ατόμων που κινούνται με αμαξίδιο πρέπει να υπάρχει επίσης στα παρασκήνια/καμαρίνια, όπου αυτά υπάρχουν, με δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων.

 


 

7.11.7 Σε αίθουσες αναψυχής, θεαμάτων κ.λπ. απαιτείται ηχοπροστασία από ηχητική ανάκλαση, γιατί τα άτομα με μειωμένη όραση, και ιδιαίτερα οι τυφλοί, έχουν εξασκηθεί να αντιλαμβάνονται το χώρο με την ακοή, με αποτέλεσμα να χάνουν την αίσθηση αυτή σε χώρους με οχλαγωγία, θόρυβο και αντήχηση.


Πρόνοια για άτομα με ακουστικές δυσκολίες

 

7.11.8 Για αίθουσες διαλέξεων, θεαμάτων, συναυλιών κ.λπ. απαιτείται η πρόβλεψη συστήματος επαγωγικών βρόγχων (induction loop) ή σύστημα με υπέρυθρο σήμα εκπομπής, που επιτρέπει στα βαρήκοα άτομα να ακούν καλύτερα ενισχύοντας το σήμα των ακουστικών τους.

 

7.11.9 Να υπάρχει πρόνοια ώστε οι μεταφραστές νοηματικής γλώσσας να φωτίζονται επαρκώς, για να είναι ορατοί από άτομα με ακουστική αναπηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου